groep 7/8
Geertje Snijder, Monique van Vuure, Masha van der Meer, 

 
15-09-2016  00:00
Welkom op de pagina van groep 7/8.

De groep van schooljaar 2016-2017 bestaat uit 17 leerlingen.

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag staat juf Geertje voor de groep en op de donderdag is het juffrouw Monique.

We werken met een dag- en een weektaak. Samenwerken vinden we heel belangrijk op de Cornelis Jetses, dus in de groep 7/8 zie je dit ook veelvuldig gebeuren.
We nemen de kinderen ook mee in het leerproces. Bij alle lessen kijken we samen met de kinderen wat ze gaan leren en na afloop kijken we ook of de doelen bereikt zijn en kijken we wat de leerlingen nodig hebben bij een volgende les. We nemen de kinderen mee in het gehele leerproces en we reflecteren ook op hun eigen handelen.
In groep 8 gaan de kinderen steeds meer met hun eigen weekplanning aan de gang en laten we ze steeds meer “ los”. Dit ter voorbereiding op de middelbare school.
In januari bezoekt de groep 8 twee middelbare scholen om een klein beetje het idee te krijgen hoe het op een middelbare school kan toegaan. We hopen dat ze door deze bezoeken een beetje op weg zijn geholpen  om te komen tot een gedegen keuze van hun middelbare school.
 
De computers nemen vandaag de dag ook een belangrijke plek in in het moderne onderwijs. De computers worden ter ondersteuning in de groep 7/8 ingezet bij het rekenen (Pluspunt) en hoofdrekenen (Rekentuin), bij onze taalmethode Staal, bij het begrijpend lezen( NIeuwsbegrip), bij onze aardrijkskundemethode ( De blauwe planeet) en bij geschiedenis (Speurtocht).
 
In de 7/8 groep houden de kinderen twee keer per jaar een spreekbeurt en maken ze één groot werkstuk. In groep 7 gaat dit over een land en in groep 8 maken ze een werkstuk over een zelf gekozen onderwerp ( niet meer over dieren en sporten).
Kinderen werken ook aan opdrachten uit de Pittige Pluskast.
 
De groep 7/8 doet ook elk jaar mee met het grote schoolbrede thema in maart/april Dit schooljaar is het thema: opa en oma voor altijd jong.
Daarnaast hebben wij nog wat kleinere thema’s door het jaar heen.
Zoals in september/oktober hebben we het over voedselverspilling en doen we mee met de week van De smaak in het AMC.
In november hebben we het over eerlijk handel en gaan we naar de Hortus Botanicus.
 
De kinderen hebben ook elke week drie kwartier HVO ( Humanistisch Vormings Onderwijs). Dit wordt gegeven door Danielle van Veeren.
Het Engels in groep 7/8 wordt verzorgd door Greet Rappange.
 
Dit schooljaar hebben we op de donderdag en de vrijdag ook een LIO stagiaire in de groep. Haar naam is Sarina Hoekstra.
 
 
 
15-09-2016  00:00
Ook dit jaar neemt de bovenbouw weer deel aan de week van de smaak.
Deze is van 1 t/m 9 oktober 2016.
Wij doen dit in samenwerking met het AMC. Het thema van dit jaar binnen het AMC is voedselverspilling.
De kinderen gaan op 5 oktober voor de smaaklessen/voedselworkshops naar het AMC. Deze smaaklessen/voedselworkshops worden samen met de kinderen uit het Emmakinderziekenhuis gedaan.
In september gaan de kinderen al met voorbereidende activiteiten rondom  het thema in de groep aan de gang.