Ouder-en Kind Adviseur


Ouder- en Kindteams Amsterdam

Heeft u als ouder een vraag over opgroeien en opvoeden, of maakt u zich zorgen over uw kind? U kunt voor tips, overleg en advies terecht bij ouder- en kindadviseur  Saadia Bouzelmad. Zij werkt vanuit het Ouder- en Kindteam Gaasperdam Driemond en houdt spreekuur op onze school (maandag en dinsdag.) In het Ouder- en Kindteam werken ouder- en kindadviseurs, jeugdpsychologen en jeugdartsen. Ook wordt de jeugdgezondheidszorg voortaan vanuit de Ouder- en Kindteams geboden.
 

Ouder- en kindadviseur op onze school

Iedere Amsterdamse basisschool heeft een vaste ouder- en kindadviseur, jeugdarts en jeugdpsycholoog. Aanspreekpunt is de ouder- en kindadviseur. U kunt bij Saadia Bouzelmad terecht met uw vragen of zorgen over bijvoorbeeld pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar zij kan u ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. De ouder- en kindadviseur is er ook om uw kind te helpen met tips, gesprekken of een training. Indien nodig kan zij de jeugdarts of jeugdpsycholoog uit het Ouder- en Kindteam betrekken.
 

Goed bereikbaar: in de wijk en op school

Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houdt de ouder- en kindadviseur spreekuur in de wijk en op school. Zij is onafhankelijk van school en gaat vertrouwelijk om met uw informatie. Als ouders het goed vinden, werkt zij wel samen met school.
 

Gezondheidsonderzoek

Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt de gezondheid van vijf- en tienjarigen onderzocht, op school. Ouders krijgen hier bericht over. Negenjarigen krijgen een oproep voor een inenting (BMR, DTP) en meisjes worden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie in het jaar dat zij 13 worden.
 

Contact

Ouder- en kindadviseur Renate Nieuwenhoef is bereikbaar op ma, di,  en do via 06-50672846, of r.nieuwenhoff@oktamsterdam.nl Meer informatie: www. oktamsterdam.nl.