Donderdag 14 november: Primary Science Teaching Trust

Vanmorgen, toen we verrast werden door sneeuw, hoefden we niet zo heel vroeg op pad. We werden verwacht op het kantoor van PSTT. De PSTT zoekt goede science leerkrachten en stimuleert deze leerkrachten de kwaliteit van het science onderwijs verder te verbeteren en te verspreiden. Daarnaast hebben ze allerlei materialen ontwikkeld die scholen kunnen inzetten voor deze lessen.


We zijn begonnen met een circuit van proefjes om een misdaad op te lossen. De grote lijn was: nooit zomaar iets aannemen, maar goed onderzoeken wat waar is en wat niet. Dit betekent dat je echt moet afgaan op bewijs en niet op gevoel.


Na een geweldige lunch, verzorgd door onze gastvrouwen, en een frisse neus gehaald te hebben, begonnen we aan het middagprogramma.


De eerste opdracht was het creëren van een dier van aluminium folie. Ieder groepje kreeg een naam van een dier en een vel aluminiumfolie. Het was de bedoeling dat ieder groepje een dier maakte en dat de andere groepjes gingen raden welk dier er was gevormd. Het doel hierbij was om te ervaren hoe je leerlingen op een effectieve manier kan laten samenwerken. De hele middag stond in het teken van het aanleren van communicatievaardigheden rondom wetenschap en techniek. Wij vonden dit een interessante ervaring en denken dat dit ook op de Jetses te implementeren is.