Medezeggenschapsraad


De Cornelis Jetses hecht groot belang aan wat ouders vinden van de school. Ouders kunnen hun meningen en ideeën over de school direct uiten naar de leerkracht of locatiemanager toe, maar zij kunnen deze ook meer centraal kenbaar maken via de medezeggenschapsraad (MR). Veel ouders weten niet precies wat de MR is of doet. Daarom wil de MR van de Cornelis Jetses zich hieronder graag wat duidelijker profileren:
 

Wat is de MR?

De MR bestaat altijd uit een aantal ouders en een aantal personeelsleden. Zij praten, adviseren, denken en beslissen mee over allerlei belangrijke zaken op school. Dat varieert van het personeelsbeleid en de besteding van de financiën tot de (speel)omgeving van de school en de gekozen lesmethodes.
De MR is een belangrijk orgaan omdat het de school kan corrigeren of bijsturen. Voor belangrijke zaken heeft de school instemming van de MR nodig. Via de MR kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het reilen en zeilen op school. Voor de school is de MR een klankbord en het houdt de school allert.
 

Wie zijn de MR?

Zoals gezegd bestaat een MR uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. In geval van de Cornelis Jetses zijn dat twee docenten en twee ouders:

Salina Kuipers, leerkracht groep 5/6*
Sander de Folter, leerkracht groep 2/3
Saskia Dalman (ouder van Freya en Isis)
Machteld van Hulten (ouder van Rafi en Olivia)
Viktoria Lazic, penningmeester (moeder van Donovan)

* Gedurende het verlof van Salina zal Ellen haar taken in de MR waarnemen.

Contact

 mr@cjetses.nl
De MR staat open voor vragen, opmerkingen en aandachtspunten van zowel ouders als personeelsleden van de school. U kunt de MR, of een lid van de MR, mondeling of via de mail benaderen. Maar u bent ook van harte welkom tijdens vergaderingen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en dus ook toegankelijk voor belangstellende ouders. Wel fijn als u uw komst, en uw eventuele vragen of opmerkingen, vooraf even aan ons laat weten.