Inschrijven 


Voor de inschrijving van kinderen die voor het eerst naar school gaan, geldt in Amsterdam het Stedelijk Toelatingsbeleid. De regeling geldt voor alle kinderen die na 1 juli 2011 geboren zijn. Omdat wij op onze school op dit moment een plaatsingsgarantie hebben voor 4-jarigen, hanteren wij de afspraken uit het toelatingsbeleid wat soepeler. 

Onderaan de pagina vindt u meer informatie over de procedure m.b.t. het inschrijven van zij-instromers.


Aanmeldprocedure kleuters

Vaak willen ouders informatie over een school voordat zij besluiten hun kind in te schrijven. Ouders die informatie willen hebben of de school willen bekijken zijn altijd welkom. Wij nodigen u graag uit een afspraak te maken. U kunt bellen voor een afspraak voor een oriënterend of inschrijfgesprek met de directeur Monique van Vuure. Voor de inschrijving van kinderen die voor het eerst naar school gaan, geldt in Amsterdam het Stedelijk Toelatingsbeleid.
 

Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs

De Amsterdamse schoolbesturen in het basisonderwijs, verenigd in het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg) hebben in 2014 besloten tot invoering van een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid voor toekomstig vierjarigen. Vanaf 2015 verloopt op ruim 210 Amsterdamse basisscholen het aanmelden en plaatsen van toekomstige vierjarigen op dezelfde wijze. Dit stedelijk toelatingsbeleid is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, waarbij de gemeente Amsterdam een ondersteunende rol heeft.

Op de website schoolwijzer.amsterdam.nl vindt u alle basisscholen in Amsterdam. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief, de brochure ‘Naar de basisschool’ en een aanmeldformulier. Uw kind kan op elke Amsterdamse school aangemeld worden. Op het aanmeldformulier geeft u in volgorde uw scholen van voorkeur aan. Daarna levert u het formulier in op de school van uw eerste voorkeur. Zijn er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen, dan gelden er voorrangsregels. Elk kind heeft, gerekend vanaf het woonadres, op de acht dichtstbijzijnde scholen voorrang.

Op deze website vindt u informatie over het toelatingsbeleid, de plaatsingsresultaten en huidige capaciteit per school. Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO. Tel. 020 716 3801 of mailen  met toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl

Welke stappen volgt u?

Uw kind woont in Amsterdam
  1. Zodra uw kind 2,5 jaar is, ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief met uitleg en een aanmeldformulier voor het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt. Wij adviseren u op dit moment ook contact op te nemen met ons voor een informatief gesprek en een rondleiding.
  2. U vult het aanmeldformulier in en kunt naast de school van uw eerste keuze, nog enkele andere scholen opgeven. Dit heeft te maken met loting op sommige scholen. Dit geldt niet voor onze school, wij hebben plaatsingsgarantie.
  3. Bij het gesprek op onze school krijgt u ook ons inschrijfformulier. Indien u kiest voor onze school, levert u dan het aanmeldformulier (van de gemeente) en het inschrijfformulier (van de school) tegelijk bij ons in.
  4. De school verwerkt de inschrijving in de administratie en geeft u daarvan een bericht. Wij nemen ook contact met u op over de wendagen. Dit gebeurt ca. 2-3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt. Uw kind heeft recht op maximaal 5 wendagen. De meeste kinderen wennen 3 dagen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het wennen op school.
Uw kind woont buiten Amsterdam

Voorrang

Bent u woonachtig in Driemond, dan heeft uw kind automatisch voorrang op onze scholen.
Daarnaast heeft elk kind voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Voorrang kinderen buiten Driemond (Amsterdam)

De Cornelis Jetsesschool geeft ook voorrang aan kinderen die in een deel van Weesp wonen.
Ons voorrangsgebied komt neer op een maximale loopafstand van circa 1.500 meter tussen school en woonadres. Op Amsterdam.nl/schoolwijzer ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. Kinderen die in ons voorrangsgebied wonen, krijgen bij de plaatsing voorrang.

Aanmeldprocedure zij-instromers:
 

Voor leerlingen die al op een andere school staan ingeschreven, is tevens bovenstaande procedure van kracht. Echter, zal de school tevens contact opnemen met de school van herkomst. Wij vragen dan een gesprek aan met de intern begeleider of leerkracht en verzoeken hen een onderwijskundig rapport op te sturen. Hierdoor krijgen wij een volledig beeld van de onderwijsbehoeften van kinderen en kunnen we aangeven of wij als school aan deze behoefte kunnen voldoen. Pas nadat de onderwijsbehoeften van het kind helder zijn, neemt de school een beslissing en gaat wel/niet over tot inschrijving.