Inschrijven


Voor de inschrijving van kinderen die voor het eerst naar school gaan, geldt in Amsterdam het Stedelijk Toelatingsbeleid. De regeling geldt voor alle kinderen die na 1 juli 2011 geboren zijn.
Omdat wij op onze school op dit moment een plaatsingsgarantie hebben voor 4-jarigen, hanteren wij de afspraken uit het toelatingsbeleid wat soepeler.


Aanmeldprocedure kleuters

Vaak willen ouders informatie over een school voordat zij besluiten hun kind in te schrijven. Ouders die informatie willen hebben of de school willen bekijken zijn altijd welkom. Wij nodigen u graag uit een afspraak te maken. U kunt bellen voor een afspraak voor een oriënterend of inschrijfgesprek met de directeur Lorian Roos.

Voor de inschrijving van kinderen die voor het eerst naar school gaan, geldt in Amsterdam het Stedelijk Toelatingsbeleid. Op dit moment geldt de regeling al voor alle kinderen die na 1 juli 2011 geboren zijn en in het schooljaar 2016-2017 voor het eerst naar school gaan. Aangezien we uiteraard ook met het kind willen kennismaken verwachten we ouder én kind op school. Na dit oriënterende gesprek en rondleiding krijgt u een inschrijfformulier mee, dat u ingevuld terug moet sturen. Drie maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt u voor een intakegesprek uitgenodigd door de leerkracht van de groep. Pas na dit gesprek wordt uw kind officieel ingeschreven in de schooladministratie.

Aanmeldprocedure zij-instromers:

Voor leerlingen die al op een andere school staan ingeschreven, is tevens bovenstaande procedure van kracht. Echter, zal de school tevens contact opnemen met de school van herkomst. Wij vragen dan een gesprek aan met de intern begeleider of leerkracht en verzoeken hen een onderwijskundig rapport op te sturen. Hierdoor krijgen wij een volledig beeld van de onderwijsbehoeften van kinderen en kunnen we aangeven of wij als school aan deze behoefte kunnen voldoen. Pas nadat de onderwijsbehoeften van het kind helder zijn, neemt de school een beslissing en gaat wel/niet over tot inschrijving.

Voor de inschrijving van kinderen die voor het eerst naar school gaan, geldt in Amsterdam het Stedelijk Toelatingsbeleid. De regeling geldt voor alle kinderen die na 1 juli 2011 geboren zijn.

Omdat wij op onze school op dit moment een plaatsingsgarantie hebben voor 4-jarigen, hanteren wij de afspraken uit het toelatingsbeleid wat soepeler.

Welke stappen volgt u?
Uw kind woont in Amsterdam
  1. Zodra uw kind 2,5 jaar is, ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief met uitleg en een aanmeldformulier voor het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt.
    Wij adviseren u op dit moment ook contact op te nemen met ons voor een informatief gesprek en een rondleiding.
  2. U vult het aanmeldformulier in en kunt naast de school van uw eerste keuze, nog enkele andere scholen opgeven. Dit heeft te maken met loting op sommige scholen. Dit geldt niet voor onze school, wij hebben plaatsingsgarantie.
  3. Bij het gesprek op onze school krijgt u ook ons inschrijfformulier. Indien u kiest voor onze school, levert u dan het aanmeldformulier (van de gemeente) en het inschrijfformulier (van de school) tegelijk bij ons in.
  4. De school verwerkt de inschrijving in de administratie en geeft u daarvan een bericht. Wij nemen ook contact met u op over de wendagen. Dit gebeurt ca. 2-3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt. Hij/zij mag dan 2 dagdelen vooraf komen wennen.
Uw kind woont buiten Amsterdam

U kunt voor informatie of een afspraak bellen (0294-414370) of langskomen.