Verzuim en verlof


Verzuimprotocol, met ingang van 1 januari 2015

De regels voor verzuim en verlofaanvraag zijn door de leerplichtambtenaar aangescherpt.
De volgende regels zijn vanaf nu van toepassing.
Melden van verzuim bij leerplichtDe school is verplicht om wettelijk ongeoorloofd verzuim onverwijld (binnen 5 dagen) aan de leerplichtambtenaar te melden.
 

Wat is wettelijk ongeoorloofd verzuim:


Geen geldige redenen voor verlof

OC&W bepaalt dat de volgende situaties geen redenen zijn voor het verlenen van extra verlof:


Periode verlof

Voor onderstaande situaties heeft OC&W aangegeven hoeveel dagen verlof kan worden gegeven. Hierbij geldt dat het totaal aantal dagen waarvoor de directeur verlof kan geven, niet meer mag zijn dan 10 schooldagen per schooljaar.  

Aandachtspunten bij maximaal 10 dagen

 

Aandachtspunten bij meer dan 10 dagen