Jaarverslag


Elk jaar levert de leiding van de school een jaarverslag op, waarin wordt teruggekeken op het verstreken schooljaar.

Hieronder vindt u de link naar het jaarverslag 2016-2017:


Hieronder vindt u de link naar het jaarverslag 2015-2016:


Hieronder vindt u de link naar het jaarverslag van 2014-2015:
Jaarverslag 2014-2015