Voor het eerst naar de basisschool


Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Op deze pagina van onze site vindt u meer informatie over het inschrijven van uw kind.

Wenperiode

Kinderen van 3 jaar en 10 maanden mogen maximaal 5 dagen komen wennen op de basisschool. Ongeveer 2 tot 3 maanden voor uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u een bericht van de school met daarin de datum van de eerste wendag. Dit is altijd een woensdag, omdat het voor deze jonge kinderen prettig is een half dagje te starten op de basisschool. Op deze eerste wendag maakt u met de leerkracht een afspraak voor de overige wendagen. Afhankelijk van hoe het gaat met uw kind spreken we af of dit hele of halve dagen zijn. Hierbij kijken we altijd naar de behoefte van het kind.

 

Naar school

Als uw kind vier jaar is geworden, mag het volledig naar school. Omdat de leerplicht vanaf 5 jaar geldt is uw 4-jarige kleuter nog niet leerplichtig. Voor veel kinderen is dit een grote verandering. We bekijken per kind of het kind vanaf dan volledig naar school gaat of dat er nog behoefte aan is om bijvoorbeeld in het begin te starten met een paar halve dagen in de week. Om dit goed af te spreken is er tijdens of vlak na de wenperiode altijd een startgesprek met de leerkracht van uw kind. Ondanks dat uw kind nog niet leerplichtig is, hebben wij een volledig aanbod voor de kinderen in groep 1. Dit sluit aan op de verdere schoolloopbaan in groep 2 en verder. We vinden het belangrijk dat ook de jongste kinderen hier zo veel mogelijk van meekrijgen. Het doel van de wenperiode en de periode daarna is dan ook toe te werken naar een volledige deelname aan het programma in groep 1. We volgen hierbij altijd de behoefte van het kind! Als u merkt dat uw kind de behoefte heeft om even een dag(deel) thuis te blijven, geef dit dan door aan de leerkracht.

 

Uw kind wordt 5

Als uw kind de leeftijd van vijf jaar wordt is het vanaf de eerste van de maand na de verjaardag leerplichtig. Dit betekent dat u uw kind volledig naar school gaat en dat we hierbij de regels m.b.t. verzuim en verlof volgen die te vinden zijn op deze pagina