Voor het eerst naar de basisschool


Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid.
U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Onze voorkeur gaat uit naar een persoonlijk kennismakingsgesprek met ouders van mogelijk toekomstige leerlingen. Wanneer u ons belt,  0294-414370, kunt u een afspraak  hiervoor maken.

Voorrang

Bent u woonachtig in Driemond, dan heeft uw kind automatisch voorrang op onze scholen.
Daarnaast heeft elk kind voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Voorrang kinderen buiten Driemond (Amsterdam)

De Cornelis Jetsesschool geeft ook voorrang aan kinderen die in een deel van Weesp wonen.
Ons voorrangsgebied komt neer op een maximale loopafstand van circa 1.500 meter tussen school en woonadres. Op Amsterdam.nl/schoolwijzer ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. Kinderen die in ons voorrangsgebied wonen, krijgen bij de plaatsing voorrang.

Wat moet u doen:

Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier). 
  Aanmeldformulier kwijt?
  Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.
   
  Inleverdata voor het aanmeldformulier
  De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.
Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.
 
Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.
 
Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:
 1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
 2. a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool
     die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool; b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de
      school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
  Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.
   
  Inschrijven
  Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken.
  Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.
   
  Meer informatie
  Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-2518006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
  Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten  van de afgelopen plaatsingen.