Voorschool


Onze school werkt samen met voorschool ’t Ukkeltje in Driemond.

De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de voorschool krijgen de peuters van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool.

De werkwijze van de voorschool sluit aan op de werkwijze in groep 1 en 2 van de basisschool. We gebruiken daarbij dezelfde methodes, zodat kinderen een grotere kans hebben om de school met succes te doorlopen.

Aanmelden

De voorschool is sinds 1 januari niet meer geheel gratis, omdat alle voorscholen sindsdien tevens kinderopvang zijn geworden. Meer informatie over de tarieven en de aanmeldprocedure vindt u op deze website

Inschrijven kan telefonisch via de Kind-Ouderadministratie van Swazoom op 020-5696814 van maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur en via de website van Swazoom, www.swazoom.nl.

Meer informatie vindt u op:
Voorschool ’t Ukkeltje

’t Ukkeltje
Lentestraat 34
1109 AT Driemond