Over onze school 


De Cornelis Jetses is een kleine openbare basisschool, wij spreken ook wel van een ontmoetingsschool. De school telt inmiddels 90 leerlingen.
De school wil graag een afspiegeling zijn van de samenleving en kinderen kennis laten nemen van en respect bijbrengen voor anderen. Leerlingen komen uit het dorp Driemond en uit de nabij gelegen buurten als Gaasperdam en de Bijlmer.
 
De Cornelis Jetses is op 13 december 2011 verhuisd naar een nieuw gebouw. Het oude gebouw uit 1959 is voorjaar 2012 gesloopt. De nieuwbouw van de Cornelis Jetses is tegen de bestaande bouw van de Jan Woudsmaschool aangebouwd.

Onze missie en kernwaarden

Omdat onderwijs de kinderen moet voorbereiden op deelname aan de samenleving, vinden wij het belangrijk dat leerkrachten aandacht besteden aan vragen die kinderen stellen. De leerkrachten maken daarbij gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid die de meeste kinderen hebben naar de wereld om zich heen.
 
Hoge onderwijsopbrengsten en verwachtingen vinden we belangrijk. Wij streven bij alle cognitieve vakken naar resultaten die op het landelijk gemiddelde liggen. Daarmee wordt een stevige basis gelegd voor een succesvolle toekomst van onze leerlingen.
 
Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen is het ook van belang dat onze leerlingen een positief zelfbeeld ontwikkelen, dat zij zich geaccepteerd en gewaardeerd weten en zich competent voelen. In onze onderwijspraktijk is daarom ook veel aandacht voor het samenwerken, waarbij kinderen leren om te gaan met verschillen en rekening te houden met elkaar. Een belangrijk uitgangspunt is dat wij samen doen wat samen kan en dat de kinderen op eigen niveau werken, in een groepje of individueel - waar dat nodig is.