Visie 


Openbare Basisschool Cornelis Jetses wil dat kinderen zich op school optimaal kunnen ontwikkelen, zodat zij, afhankelijk van hun mogelijkheden, klaar zijn voor deelname aan de maatschappij van de toekomst.

Omdat onderwijs de kinderen moet voorbereiden op die deelname aan de samenleving, vinden wij het belangrijk dat leerkrachten aandacht besteden aan vragen die kinderen stellen. De leerkrachten maken daarbij gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid die de meeste kinderen hebben naar de wereld om zich heen.

Wij denken dit te kunnen bereiken met behulp van aspecten uit het zogenaamde ‘Ontwikkeling Gericht Onderwijs’ (OGO). Dit houdt in dat we proberen onderwerpen die leven bij kinderen, in het onderwijsprogramma in te voegen. Een aantal thema’s per jaar worden zo uitgediept. De motivatie om te leren rekenen wordt groter als de relatie met de functie daarvan in het dagelijks leven duidelijk wordt.

Een school waar kinderen zichzelf mogen zijn

Wij bieden een omgeving waar een goede balans is tussen cognitieve, creatieve, motorische en sociaal-emotionele componenten. Een omgeving waarin het kind de gelegenheid krijgt te ontdekken welke (minder) sterke kanten het heeft.

Leren begint waar weten ophoudt en niet weten begint. Dat is voor ieder kind anders. Daarom worden kinderen op instructie- en leerbehoefte ingedeeld. Dit is ook noodzakelijk, omdat er meer groepen in een klas zitten op de Cornelis Jetses.

Om bovenstaande te realiseren wordt een leeromgeving gecreëerd die realistisch, functioneel, uitdagend en activerend is. Dat wil zeggen, een prettig ingerichte klas, goede materialen en een fijne sfeer. De leerkracht heeft de rol van begeleider die kinderen stimuleert om actief mee te denken en nieuwe dingen te leren. Daarnaast is samenwerkend leren een belangrijk instrument. Met elkaar wordt er aan thema’s gewerkt. Ieder kind is daarmee medeverantwoordelijk voor het resultaat en is bezig met sociale en communicatieve vaardigheden.

Hoge onderwijsopbrengsten vinden we belangrijk. Wij streven bij alle cognitieve vakken naar resultaten die op het landelijk gemiddelde liggen. Daarmee wordt een stevige basis gelegd voor een succesvolle toekomst van onze leerlingen.

Tekstvak: Een leerling vertrekt eind groep 8 van de Cjetses 
 en denkt en weet
•	VEILIGHEID
Ik herinner me de Cornelis Jetses als een veilig tweede thuis
•	PARTNERS 
Mijn leerkrachten en ouders zijn partners
•	ZELFVERTROUWEN/EMOTIONEEL VRIJ ZIJ
Ik mag mezelf zijn
Ik durf vragen te stellen
Ik durf mijn gevoelens te uiten
Ik durf initiatief te nemen
•	Ik heb AANDACHT VOOR DE ANDER EN HET ANDERE
•	TALENT 
- ‘Dit kan ik al...’ en ‘ dit wil ik ...’
•	Ik heb VEEL VERSCHILLENDE ERVARINGEN opgedaan
•	Ik heb veel SUCCES-ERVARINGEN opgedaan
•	KENNIS EN VAARDIGHEDEN Ik heb het maximale uit mezelf gehaald (op het gebied van rekenen, taal en zaakvakken)