Primary science day at Vittoria

 

We moesten vanochtend vroeg opstaan want het was meer dan een uur reizen naar de Vittoria Primary school. Het is een school met een ruime diversiteit aan leerlingen.In Engeland is Science naast Engelse taal en rekenen een van de basisvakken die worden gegeven. Om die reden konden wij in twee groepen verschillende sciencelessen volgen, een in de bovenbouw- en een in de onderbouwgroep. In de bovenbouw werd er een les gegeven over bacteriën, virussen en schimmels. De leerlingen hebben een mindmap gemaakt over een van de drie groepen.Het was voor ons erg interessant om te zien hoe de leerkracht kennis op de leerlingen overbracht en wat voor werkvormen er ingezet werden. De les in de onderbouw ging over egels. Hier hebben we ideeën kunnen opdoen hoe er wetenschappelijke vragen gesteld kunnen worden en hoe er tot antwoorden gekomen kan worden door jonge kinderen.

Naast de lessen hebben we informatie gekregen over hoe je science kunt combineren met taal. Kortom, het was een zeer inspirerende dag!

En nu met de dubbeldekker op naar woensdag, we bezoeken de Wimbledon High School in Wimbledon.