groep 5/6
Salina Kuiper, Monique van Vuure, Masha van der Meer

 
27-09-2016  00:00
Welkom op de pagina van groep 5 en 6.

Algemeen:
Wij hebben dit jaar 26 leerlingen in groep 5/6. Op maandag geeft juf Masha les en de andere dagen staat juf Salina voor de klas. In de ochtend zijn wij vooral bezig met rekenen, taal, spelling, (begrijpend) lezen en schrijven.  In de middag besteden we aandacht aan de zaakvakken, beeldende vorming, muziek, Leefstijl, Nieuws uit de Natuur en themawerk. De zaakvakken worden voor het eerst in groep 5 aangeboden. Voor groep 6 is topografie nieuw.

Werken in de klas
Wij hechten op school veel waarde aan zelfstandigheid. Wij stimuleren het eigen leerproces door het werken met een dag- en weektaak. Op deze manier oefenen de leerlingen met plannen en kunnen wij de weektaak op elk kind aanpassen. De leerlingen worden meegenomen in het leerproces door het gebruik van doelen en het evalueren van de les na afloop. De leerlingen weten zo precies wat zij per onderwerp gaan leren en kunnen hun eigen leerproces evalueren. Samenwerken staat ook centraal in ons onderwijs. In een combinatieklas merk je dat samenwerken snel voorkomt door de jongste/oudste en oudste/jongste beleving in de klas. In onze methodes wordt het samenwerken gestimuleerd.

Andere bijzonderheden in groep 5/6
• De leerlingen houden allemaal één spreekbeurt per jaar en groep 6 maakt één groot werkstuk. De kinderen van groep 5 zijn dit niet verplicht , maar zij zijn vaak zo enthousiast dat zij in groep 5 ook al een werkstuk maken.
• Vanaf dit schooljaar krijgen de leerlingen elke week drie kwartier Humanistische Vormings Onderwijs ( HVO).  Dit wordt gegeven door Danielle van Veere.
• Vanaf groep 5 wekelijks Engelse les wordt gegeven. Groep 5 krijgt les van juf Masha en groep 6 van juf Greet.
• Groep 5/6 zal in februari naar de Hermitage gaan. Hier krijgen de leerlingen een rondleiding door het museum en gaan daarna creatief aan de slag.
• Om de week zal een muziekdocent muziekles komen geven.
• Groep 5/6 gymt op maandagmiddag en vrijdagochtend.